PAR MUMS

Mūsu uzņēmuma vērtības ir neatņemama uzņēmuma iekšējās kultūras sastāvdaļa. Mēs sekojam, lai šīs vērtības uzņēmuma ikdienas darbībā tiktu ievērotas, jo tieši vērtības ir tas, kas veido mūsu uzņēmuma tēlu, pēc kura mūs vērtē sadarbības partneri un klienti.

Mūsu vērtības:

GODĪGUMS, ATKLĀTĪBA UN UZTICAMĪBA – mēs ticam, ka šīs trīs vērtības ir pamatā jebkurai veiksmīgai sadarbībai jebkurā jomā un visos līmeņos (gan attiecībās ar klientiem, gan iekšējās savstarpējās uzņēmuma darbinieku attiecībās). Savā darbībā mēs ievērojam godīguma augstākos standartus, ētikas un taisnīguma principus no visiem viedokļiem. Mēs ticam, ka bez šīm trim pamatvērtībām nav iespējams pilnībā sasniegt un īstenot arī visas pārējās uzņēmuma vērtības.

ATBILDĪBA – sniedzot savus pakalpojumus, mēs izturamies ar atbildību pret mums uzticētajiem pienākumiem un katrs mūsu darbinieks ar atbildību izturas pret tam uzticētajiem ikdienas darbiem un pienākumiem.

KOMANDAS DARBS – mēs saprotam, ka jebkurš mūsu sasniegums un katrs apmierinātais klients ir tikai un vienīgi komandas darba rezultāts. Tieši šī iemesla dēļ mūsu uzņēmumā strādā nevis atsevišķi darbinieki, bet gan vienota un saliedēta komanda, kurā katrs no darbiniekiem nes atbildību par kopējo rezultātu un palīdz strādāt pārējai komandai.

LOJALITĀTE – Mūsuprāt, svarīga vērtība veiksmīgai sadarbībai ir abpusēja lojalitāte. Tāpat  kā mūsu uzņēmums, katrs mūsu darbinieks ir lojāls pret mūsu klientiem un, savukārt, mēs kā uzņēmums esam lojāli pret mūsu darbiniekiem. Tāpat mēs sagaidām, ka arī mūsu darbinieki un mūsu klienti ir lojāli pret mūsu uzņēmumu.

 

facebook covers